IGBT模块设计工程师

岗位职责:

 • 1.负责IGBT模块产品规格定义                                

 • 2.负责IGBT模块产品原型设计                                   

 • 3.负责IGBT模块产品相关模具图纸设计与验收     

 • 4.负责IGBT模块产品雏型样品制作

 • 5.负责IGBT模块雏型样品规格验证与通过设计评审

 • 6.负责IGBT模块产品测试验证平台开发

 • 7.负责IGBT模块产品前期可靠性验证规划与实践

 • 8.负责IGBT模块产品验证发现问题的分析与解决

 • 9.协助IGBT模块产品量产测试程序与机台程序与夹具开发,

 • 10.协助处理产线量产反馈问题处理

 • 11.协助客户端应用问题澄清与提供解决方案

任职要求:

 • 1.硕士以上学历,电力电子或电子/功率构装或相关专业

 • 2.有设计相关产品工作经历优先

 • 3.动手能力强, 熟悉相关的EDA软件。